HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Övertorneå

Norrbottens län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Övertorneå vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Övertorneå så är HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Övertorneå ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Norrbottens län så finns det ännu fler.

Övertorneå arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Övertorneå och i Norrbottens län. Redan 1990-05-17 så skapades HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Övertorneå och bolaget är har ej F-skattsedel.

716415-9241 är organisationsnummret för bolaget som finns i Övertorneå.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Övertorneå och det finns många bolag som är i Norrbottens län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Övertorneå så går det att nå dem via telefon på 0920-84800 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustavsson, Minna Maria Aurora -Mäkitaavola, Gösta Ivar -Tötterman Hjort, Ann-Cristin

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Väktaren i Övertorneå är Gustavsson, Minna Maria Aurora som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Elfving, Sirpa Inkeri som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Mäkitaavola, Gösta Ivar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Tötterman Hjort, Ann-Cristin som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Nätynki, Satu Maarit som är född 1984 och har titeln Suppleant, Tiainen, Stina Irmeli som är född 1949 och har titeln Suppleant.